Pandémiás tájékoztató

Tisztelt Partnerünk! A jelenlegi egészségügyi helyzetben a Magyar Földgázkereskedő Zrt.(a továbbiakban MFGK) mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatások/ellátás biztosítása a megszokott magas színvonalon és megszakítás nélkül történjen. Ennek megfelelően új, módosított munkarendet és néhány működésbeli változást

Tovább

Üzletszabályzat felülvizsgálata

Tisztelt Partnereink! A Magyar Földgázkereskedő Zrt. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 121. § (1) bekezdésének megfelelően Üzletszabályzatát felülvizsgálja és a Vhr. 123. §-ban foglalt kötelezettségeinek teljesítéseként, az Üzletszabályzatát

Tovább

Tájékoztatás a “GDPR” vonatkozásában

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, azaz a General Data Protection Regulation ( […]

Tovább