Get 141/C.§ szerinti forrás felajánlás


A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: Get) 2014. szeptember 30-tól hatályos 141/C.§ (1) bekezdése az alábbi kötelezettséget rója a Magyar Földgázkereskedő Zrt-re, mint egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedőre:

“Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles a szerződéssel le nem kötött, (4) bekezdésben meghatározott mennyiségű földgázforrásait az egyes törvényeknek és a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Mód. 5. törvény) hatálybalépését követő első munkanapon 5 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett a (2) bekezdés szerinti földgázkereskedőnek a nem egyetemes szolgáltatás keretében vételező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére történő értékesítés céljából a Mód. 5. törvény hatálybalépését követő 7. munkanap és 2015. június 30. közötti időszakra felajánlani.”

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Get 141/C.§ (4) bekezdés második mondata szerint a földgázkereskedőnek az ajánlattételt megelőzően nyilatkoznia kell azon földgázmennyiség mértékéről, mely az egyetemes szolgáltatásra jogosult azon felhasználók ellátásához szükséges, amelyeket a földgázkereskedő a Get 141/C.§ (2) bekezdés a)-b) pontja szerint, a (3) bekezdésre figyelemmel lát el. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Társaságuk a Get 141/C.§ (2) bekezdésében rögzített feltételeknek megfelel, és élni kíván a törvény biztosította lehetőséggel, erre vonatkozó visszajelzésüket, mennyiségi igényüket és a mennyiségi igény igazolását (nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szerződni kívánt mennyiséget a Get 141/C.§ (2) bekezdésében meghatározott felhasználók ellátására használják fel) 2014. október 1-én 12:00 óráig tegyék meg. Forrásigényük beérkezését követően 2014. október 1-én megküldjük Önöknek részletes ajánlatunkat.
Várjuk szíves visszajelzésüket a info@mfgk.hu e-mail címre.