Tájékoztatás a “GDPR” vonatkozásában


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, azaz a General Data Protection Regulation ( közismertebb nevén „GDPR”) alkalmazása 2018. május 25. napjától kötelező.

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt partnereinket, hogy a Magyar Földgázkereskedő Zrt. adatkezelési tájékoztató dokumentumai 2018. május 25. naptól elérhetőek a Társaság weboldalán az Ügyfeleinknek/Dokumentumok/GDPR menüpont alatt.