Üzletszabályzat felülvizsgálata


Tisztelt Partnereink!

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 121. § (1) bekezdésének megfelelően Üzletszabályzatát felülvizsgálja és a Vhr. 123. §-ban foglalt kötelezettségeinek teljesítéseként, az Üzletszabályzatát érintő – általa javasolt – változások kapcsán egyeztetést kezdeményez az érintett energetikai felhasználói érdekképviseletekkel.

Kérjük Önöket, hogy a módosított Üzletszabályzat tervezettel kapcsolatos szövegszerű észrevételüket a Vhr. 123. § (3) bekezdésében foglalt határidőnek megfelelően – a szövegezés kapcsán a lenti formátumban – 2019. szeptember 16. nap 17:00-ig juttassák el az information@mfgk.hu e-mail címre.

Együttműködésüket előre is köszönjük!