Pandémiás tájékoztató


Tisztelt Partnerünk!

A jelenlegi egészségügyi helyzetben a Magyar Földgázkereskedő Zrt.(a továbbiakban MFGK) mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatások/ellátás biztosítása a megszokott magas színvonalon és megszakítás nélkül történjen.

Ennek megfelelően új, módosított munkarendet és néhány működésbeli változást vezettünk be, hogy a megváltozott körülmények között a tevékenységünk folyamatos és szerződésszerű biztosításával, szolgáltatásainkkal továbbra is hatékonyan segítsük az Önök munkáját.

A Kormány által kihirdetett pandémiás veszélyhelyzetben az MFGK által meghozott legfontosabb intézkedések, az alábbiakban érintik Partnereinket:

 • Megtörtént a Pandémia Bizottság létrehozása, melynek feladata a veszélyhelyzet monitorozása, intézkedési terv készítése, frissítése, illetve az intézkedések azonnali bevezetése. A Társaság Vezetősége 2020. március 13. napjától kezdődő munkanaptól visszavonásig valamennyi munkavállalójának távoli munkavégzést rendelt el. A távoli munkavégzés alatt a személyes megbeszélések helyett a digitális kommunikációs eszközök (telefon, videokonferencia, telefonkonferencia vagy a Skype) használata vált kötelezővé.
 • A Társaság által végzett tevékenységek tekintetében jelenleg az üzletfolytonosság fenntartása folyamatos. Az MFGK Vezetősége – tekintettel a társaság kiemelt szerepére a földgáz egyetemes szolgáltatás ellátásának biztosításában – üzleti szempontból folyamatosan értékeli a kialakult helyzetet, illetve bevezetett kormányzati veszélyhelyzeti intézkedéseket, és minden lépésével azt a célt szolgálja, hogy szerződött partnerei, valamint az érintett felhasználók részére továbbra is biztosítsa az eddigiek szerinti ellátásbiztonságot.
 • Ügyfélkapcsolati menedzsereink továbbra is elérhetőek a szokásos e-mail elérhetőségeken és mobiltelefonszámokon.
 • Kérnénk Önöket, hogy az MFGK számára küldött bármely dokumentáció esetén, azokat mindenképp elektronikus formában is, a szerződésünkben megadott e-mail címeken keresztül is juttassák el részünkre.
 • Az MFGK által kiállított számlák elsősorban elektronikus úton kerülnek megküldésre az Önök által korábban kért e-mail címre, vagy a szerződésben rögzített kapcsolattartó e-mail címére. Az eredeti példányokat is lehetőségeinkhez mérten mielőbb eljuttatjuk Önöknek. (A fentiek alól kivételt képeznek azon Partnereink, akik korábban nyilatkoztak elektronikus számla befogadásáról, azaz számukra az MFGK elektronikus számlát állít ki és azt elektronikus úton is továbbítjuk a részükre. Ezen Partnereink a kért címekre kapják továbbra is a számlákat.) Az MFGK részére kiállított számláikat kérjük minden esetben legyenek szívesek elektronikus úton is megküldeni az alábbi email címekre:
  • backoffice@mfgk.hu
  • szamvitel@mfgk.hu
 • Kérjük, jelezzék, amennyiben ezeket az elérhetőségeket módosítani kívánják, vagy a – jelenlegi helyzetre tekintettel – áttérnének az elektronikus számla befogadására.
 • A távoli munkavégzés eredményeképpen előfordulhat, hogy az eredeti szerződéses dokumentációkat az elkövetkező időben cégjegyzésre jogosult kollégáink nem minden esetben tudják aláírásukkal ellátni. Ilyen esetben kollégáink elektronikus értesítés/szkennelt aláírás formájában fogják az ügylet létrejöttét visszaigazolni, amelynek elfogadásával kapcsolatban kérjük szíves rugalmasságukat. A hiányzó eredeti cégszerű aláírásokat az MFGK a távoli munkavégzés megszüntetése után haladéktalanul pótolni fogja.

Az MFGK mindent elkövet, hogy a változtatások Önök számára ne okozzanak fennakadást, bármely felmerülő kérdés esetén kérjük forduljanak szerződés szerinti személyes kapcsolattartójukhoz.

Köszönjük együttműködésüket és megértésüket.

Magyar Földgázkereskedő Zrt. Vezetősége